MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Midden-Delfland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

15 juni 2020. Midden-Delfland, het gebied, is strikt genomen, bepaald door de Reconstructiewet Midden-Delfland. Met de komst van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) wordt het groene gebied tussen de steden Rotterdam en Den Haag ook nogal eens losjes Midden-Delfland genoemd. En dan is er ook nog de gemeente Midden-Delfland en de verwarring is compleet. Meer over Midden-Delfland...

Promotie Platform Midden-Delfland

11 maart 2014. Het Promotie Platform Midden-Delfland stelde zich tot doel Midden-Delfland en de verschillende vormen van vrijetijdsbesteding die in dit gebied worden beoefend, te promoten. Het Promotie Platform was een samenwerkingsverband tussen organisaties op het vlak van recreatie, cultuur en natuur.

Het Recreatieschap Midden-Delfland stelde een budget van zo'n € 55.000 beschikbaar voor het promoten en verder ontwikkelen van Midden-Delfland op het gebied van recreatie, natuurhistorie en cultuur. Enkele voorbeelden die voor subsidie in aanmerking kwamen zijn: evenementen zoals de Midden-Delfland Dag, het waterevenement de Broekpolderregatta, de streekproductenmarkt 'de Tuin van de Randstad', of producten, zoals nieuwe routes of ommetjes vanuit de stad naar het groen. 

Beëindiging

De huidige financiële en economische situatie heeft ook gevolgen voor het Recreatieschap Midden-Delfland. Een van de maatregelen is het beëindigen van het Promotie Platform Midden-Delfland en de subsidieregeling Promotiefond per 2015. Subsidies voor 2014 worden nog wel verleend.

Het Omgevingsfonds, opvolger van het DOP NOAP-fonds *) is beëindigd per 31 december 2018.

*) DOP NOAP staat voor Definitieve OpslagPlaats Noord-Oost AbtsPolder. Op dit terrein tussen de Poldervaart, de Delftse Schie en de Spaanse Polder komt Golfbaan Rotterdam (verwachte opening 2021)

Recreatieschap Midden-Delfland

1 januari 2019. Het Recreatieschap Midden-Delfland was een samenwerkingsverband van gemeenten die een deel van het Midden-Delfland gebied binnen hun grenzen heeft. Op 1 januari 2019 is het recreatieschap opgeheven en zijn de taken overgegaan naar Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG). Uitvoerende organisatie is Staatsbosbeheer.